Diệt Khuẩn Đậm Đặc Tận Gốc Iodine Gold

370.000

THÀNH PHẦN
Trong 1 lít sản phẩm:
– Iodine (min) 1%
– Dung môi (cồn) vừa đủ 100%
.
.
.
.
Liên hệ