Diệt Khuẩn BKC 80%

245.000

THÀNH PHẦN
Trong 1 lít sản phẩm:
– Benzalkonium chloride 50%
– Dung môi (nước sạch) vừa đủ 100%
.
.
.
.
Liên hệ