Yucca Blue

360.000

THÀNH PHẦN
Trong 1kg sản phẩm:
– Saponin (min) 10.000mg/kg
– Độ ẩm (max) 10%
– Chất mang (bột cây yucca schidigeral) vừa đủ 1kg
CÔNG DỤNG
– Giảm nhanh khí NH3, H2S, NO2 trong ao nuôi tôm cá, cấp cứu tôm cá nổi đầu.
– Ổn định kiềm, màu nước, gia tăng hàm lượng oxy hòa tan.
– Kích thích tiêu hóa khi dùng theo đường cho ăn.
– Sử dụng tốt trong trường hợp tôm cá bị ngộ độc và có các dấu hiệu khác thường như: đột ngột nổi đầu, màu sắc khác thường, giảm ăn.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
– Cấp cứu tôm cá nổi đầu: 1 lít/5.000m³.
– Phòng khí độc trong ao: 1 lít/10.000m³.
– Kích thích tiêu hóa: 0,2ml/1kg thức ăn.
.
.
.
.