Siêu Tăng Trọng The Best

360.000

THÀNH PHẦN
Trong 1 lít sản phẩm:
– Vitamin B1 (min) 600mg/lít
– Vitamin B5 (min) 1.200mg/lít
– Vitamin B6 (min) 1.000mg/lít
– Vitamin C (acid ascorbic) (min) 4.000mg/lít
– Lysine (min) 1.500mg/lít
– Methionine (min) 4.500mg/lít
– Sorbitol (min) 50%
– Dung môi (nước cất) vừa đủ 1 lít
.
.
.
.
Liên hệ