Thảo Dược Giải Độc Gan Hepatol Plus

350.000

THÀNH PHẦN
Trong 1 lít sản phẩm:
– Vitamin B1 (min) 1.000mg/kg
– Vitamin B6 (min) 500mg/kg
– Vitamin B12 (min) 8mg/kg
– Methionine (min) 10.000mg/kg
– Sorbitol (min) 50%
– Inositol (min) 10.000mg/kg
– Độ ẩm (max) 10%
– Chất mang (tinh bột, CaCO3) vừa đủ 1kg
.
.
.
.
Liên hệ