Thuốc Bổ Tăng Sức Đề Kháng Grow Plus

350.000

THÀNH PHẦN
Trong 1kg sản phẩm:
– Protein (min) 40%
– Dung môi (dịch trùn quế thủy phân, nước cất) vừa đủ 1 kg
.
.
.
.
Liên hệ