Men Đường Ruột Cao Cấp Enzyme Pro

350.000

THÀNH PHẦN
Trong 1kg sản phẩm:
– Độ ẩm (max) 10%
– Bacillus subtilis (min) 1×10⁹cfu/kg
– Protease (min) 450UI/kg
– Amylase (min) 2.500UI/kg
– Chất mang (cám gạo) vừa đủ 1kg”
.
.
.
.
Liên hệ