Vi Sinh Quản Lý Môi Trường Enzyme Plus

275.000

THÀNH PHẦN
Trong 1.000g:
– Độ ẩm (max) 10%
– Bacillus subtilis (min) 1×10⁹cfu/kg
– Chất mang (cám gạo) vừa đủ 1kg
.
.
.
.
Liên hệ