Khoáng Tạt Calciphos Blue

210.000750.000

THÀNH PHẦN
Trong 1.000g:
– K (dạng K2SO4) (min) 600mg/kg
– Ca (dạng CaHPO4) (min) 250.000mg/kg
– Mg (dạng MgSO4) (min) 8.000mg/kg
– P (dạng P2O5, CaHPO4) (min) 1.500mg/kg
– Ẩm độ (max) 10%
– Chất mang (bột khoáng) vừa đủ 1kg
.
.
.
.
Liên hệ